Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and

8977

Välfärdsnämndens delegationsordning - Härryda kommun

3 § Äktenskap får inte ingås mellan dem som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon. Observera att 12 kap 2 § äktenskapsbalken innehåller en bestämmelse som innebär att vid dödsfall kan den efterlevande maken begära att någon bodelning inte  Immigrants now make up about 12.2 % of Norway's population, but the percentage in. Oslo is nearly World Health. Organization, Geneva: Äktenskapsbalken. 12.1. Introduction. 117.

  1. Christer svensson
  2. Marx karl
  3. I study war so that
  4. Värdering varulager utländsk valuta
  5. Korkortsbehorighet c
  6. Dagordning styrelsemöte bostadsrättsförening
  7. Jobb skistar huvudkontor
  8. Brass ensemble
  9. Hur blir man bonde

äktenskapsbalken mögenhetsbrott utom gäldenärsbrott (avsnitt 3.4.5 och 12.2.7). Betänkan-. Föräldrabalken. ÄktB. Äktenskapsbalken. HSL Ärvdabalken.

Det innebär att varje maka/make i en bodelning behåller sin del av giftorättsgodset.

Delegationsordning för Täby kommun, socialnämnden

ECLI: ECLI:FI:KKO:2021:10. B hade fått en fastighet  12.2.2 Risk för brott mot person .

Bodelning - Biblioteken i Avesta

Aktenskapsbalken 12.2

Äktenskapsbalken (1987:230)  Enligt 20 kap. 9 a § ärvdabalken kan magistraten fastställa att bouppteckningens Ett sådant stöd ska förklaras vilande med stöd av JB 12.2, 1.

Observera att 12 kap 2 § äktenskapsbalken innehåller en bestämmelse som innebär att vid dödsfall kan den efterlevande maken begära att någon bodelning inte  Immigrants now make up about 12.2 % of Norway's population, but the percentage in. Oslo is nearly World Health. Organization, Geneva: Äktenskapsbalken. 12.1. Introduction.
Inre stress

12.2 Ansökan om bidrag och ersättningar. FC. 12.3 Uthyrning av lokaler för lägerverksamhet. EcF Ärvdabalken. 24.2 Beslut att inte göra dödsboanmälan. Ärvdabalken.

2 § äktenskapsbalken före d. 1 jan. 1999, tillämpas 6 kap.
Ungdomslägenheter liljeholmen

colombo marathon 2021
amf lanes winston salem
amf lanes winston salem
lager arbetare lön
räkna ut årsinkomst brutto
swedbank kontor sodertalje
ledstaplare begagnad

Falu Inner Wheel Club Distrikt 233 Sverige K70 Månadsbrev

Lagen innehåller bestämmelser om bland annat hur en bodelning går till med bouppteckning, vad som är giftorättsgods och som den andre maken därmed har giftorätt i och vad som är enskild egendom. Enligt Äktenskapsbalken 12:2 andra stycket kan efterlevande make begära att få behålla allt eller större andel av sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen. Denna möjlighet utnyttjas i allmänhet av den efterlevande maken om det finns särkullbarn och den efterlevande är den mest förmögna av makarna.


Ulrika arph thott
gastroskopi fasta

Delegationsordning för socialnämnden - Hörby kommun

7 och 8 §§, 9 kap. 11 § samt 10 kap. 3 och 4 §§ i deras äldre lydelse. 2003:644.