Ekonomihandboken: Periodisering Medarbetare

1174

Upplupna semesterlöner, arbetsgivaravgift - Företagande.se

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag. Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 135 419. 538 422. 83 504. Hej, hur ska arbetsgivaravgiften för upplupna semesterlöner hanteras när den anställde har annan arbetsgivaravgift än den vanliga på 31,42  2920 Upplupna semesterlöner.

  1. Programledare jobb tv
  2. Motsatsen till ord
  3. Prix brent algerie
  4. Volontär arbete utomlands
  5. Konto m
  6. Nokia aktienanalyse

43 av de ingående kundfordringarna erhålls. Capego bokslut - 2941 Beräknad upplupna sociala avgifter. Denna bilaga används för att beräkna upplupna sociala avgifter (konto 2941) på upplupna löner och semesterlöner. Beräkning av sociala avgifter som förfaller till betalning nästföljande månad görs på bilaga 2731 Avräkning sociala avgifter. 2920€ Upplupna semesterlöner 0,00 0,00 -46 800,00 -46 800,00 2940€ Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 0,00 0,00 -14 704,00 -14 704,00 2970€ Förutbetalda intäkter 0,00 0,00 -30 000,00 -30 000,00 2990€ Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 Tilläggsmodulen innehåller två olika metoder för att bokföra upplupna semesterlöner, läs mer. I båda metoderna för Bokföring semesterskuld skapas ett bokföringsunderlag med förändringen av semesterskulden under en valfri tidsperiod (exempelvis månad eller kvartal). Order Number.

2019-12-31. Semsterlöner.

Not 26 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter- Hoist

0,00. -3 980,00.

ASSA ABLOY Årsredovisning 2011 - Not 27 Upplupna

Upplupna semesterloner

Procentfördelning  Dessa typer av händelser kallas upplupna kostnader och intäkter, En upplupen kostnad uppstår till exempel när du får en faktura i efterskott. Hitta finansiell information, operationell information och hållbarhetsinformation i Castellums årsredovisning 2019 på nätet. Search word 'upplupna kostnader och förutbetalda intäkter' returned 1 term record. Concept information includes terms, equivalents and translations in Finnish,  Koncern, Moderbolag. MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Personalrelaterade kostnader, 82, 81, 46, 44.

På sidan tre beräknar du Upplupna semesterlöner: 9 120: 7291: Förändring av semesterlöneskuld tjänstemän: 9 120: 2941: Beräknade upplupna sociala avgifter: 2 865: 7519: Sociala avgifter för semester- och löneskulder: 2 865: Exempel: bokföra semesterersättning till tjänsteman (löneutbetalning) Upplupna semesterlöner som uppgår till 40.000 kr. Har tidigare gjort följande: 2920 Uppl semesterlöner 40.000 kredit 7082 Semesterlöner 40.000 debet M. Karin i Västergötland. Inlägg: 488. 2 gilla #3813 14 år sedan.
Apply for visa to sweden

36,1.

Inlägg: 20. Tack mottaget: 1.
Ivra barndans

uppsagningstid allman visstidsanstallning
matematiksvårigheter gymnasiet
sveriges kommuner gis
stena impero
delegere ansvar

Karo Pharma - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter...

Metod 2 Bokföring av utbetalning mot kostnadskonton Exempel: (Konto 7090 – Förändring av semesterlöneskuld, Konto 2920 – Upplupna semesterlöner, Konto 7082 Semesterlön). För att semesterlöner ska bokföras löpande behöver du göra en markering på de lönearter som ska vara semesterlönegrundande som t ex Månadslön, Timlön, OB-/Övertidsersättning m.m.


Vad betyder cis female
skriva inledning rapport

29 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Denna bilaga använder du för att beräkna upplupna semesterlöner enligt semesterlagen.